Vstup do sekce‎ > ‎

Informatika katalyzátorem oboru

 Informace hrají klíčovou roli  ve fyzioterapii, stejně jako v každém jiném moderním oboru. Jde například o informace, které očekává student fyzioterapie od asistentů na fakultě, které si (ne)přečteme v bulletinu UNIFY, které se k nám (ne)dostávají se zdravotní dokumentací nebo velmi cenné osobní informace, které o pacientovi získáváme během dlouhodobé rehabilitace.


Z pohledu oboru jsou nejdůležitější ty informace, které kolují mezi fyzioterapeuty. Jde o informace odborné, profesní, kolegiální, odborářské i zákulisní. Ať jde o informace s pozitivním nebo negativním nábojem, je jejich množství a míra jejich sdílení známkou zdravého a prosperujícího oboru. Obohacování a zkvalitňování komunikačního prostředí je pak doslova enzymem rozvoje každé lidské činnosti, tedy i fyzioterapie. 

Protože se během studia na fakultě stává fyzioterapie náplní našeho života, stalo se i mě a několika mým spolužákům, že jsme začali postrádat moderní komunikační prostor pro nás fyzioterapeuty. Situace se zhoršila, když jsme vstoupili do praxe, protože jsme se rozutekli po republice i po světě. V našich praxích jsme navíc začali narážet na konkrétní informační bariéry a problémy. Ať jde o předpisy formou "Prosím RHB!" bez dokumentace pacienta nebo o uzavření většiny informací na webu UNIFY jen pro členy, jde o jevy které ohrožují volný pohyb informací a tedy i obor samotný.

Rozhodli jsme se proto, iniciovat jako "Fyzioterapeuti Sobě" svépomocný profesní informační server, který má za cíl tyto poměry postupně měnit a napravovat. Jde o úkol dlouhodobý, nelehký, až naivisticky idealististický, ale už se nám povedlo shromáždit řadu informací a učinit několik významných organizačních kroků. Navázali jsme spolupráci s UNIFY s níž připravujeme sekci UNIFY.Fyzioterapeuti.cz a máme i svého zástupce v radě odborové organizace zabývající se problémy nelékařů a tedy i fyzioterapeutů (OSZSP). Jde o oblasti, které považujeme za velmi důležité pro náš obor. Nejsou sice prioritami Fyzioterapeutů.cz a nejde nám proto ani o nahrazování činnosti těchto organizací, ale cítíme, že by naše snažení nemělo bez naší aktivní účasti v nich smysl. Chceme tedy vyzvednout to pozitivní, čeho můžeme jejich prostřednictvím dosáhnout a prosazovat tak náš obor i osobní profesní zájmy. 

Fyzioterapeuti Sobě :-) mají zájem komunikovat a zviditelňovat to důležité mezi námi. Naši práci.

Za redakci Fyzioterapeutů.cz
Mgr. Tomáš Pelc 
TP@Fyzioterapeuti.cz


Comments