Jiná hladina letu

přidáno: 29. 4. 2011 9:25, autor: Neznámý uživatel


Zuzana Strouhalová 
Odborná fyzioterapeutka

Spolupracuje s vozíčkáři 
a postiženými dětmi. 
Provozuje soukromou 
ordinaci.
  I já jsem si prošla obdobím, které mnozí z Vás v sále znají z vlastní
zkušenosti. Obava z člověka, který právě vstupuje do ordinace: co ho
bolí, co chce, co bude říkat, na co si bude stěžovat a co já s ním budu
dělat? V tu chvíli jsem už byla nejistá, v nepohodě, rozladěná a někdy
i pěkně naštvaná a bezradná. Časem si fyzioterapeut na tento
stereotyp zvykne. 

  Napadá mě otázka, zdali je v této chvíli terapeut spokojený sám se
sebou a co v tom okamžiku dává pacientovi či klientovi a jak se cítí
pacient při vstupu do ordinace. Dnes můžu s jistotou tvrdit, že je
negativně nastartovaný již při pozdravu. A jak plynul čas, na některé
pacienty jsem se těšila, další jsem vnímala neutrálně a z malé části jsem
měla obavy. A tak plynul čas a život. Moje tělo víc a víc zlobilo
a bolelo, práce vyčerpávala čím dál víc a já si častěji kladla otázku, kam
dál směřovat profesně, který odborný kurz ještě absolvovat. A v nepos-
lední řadě jsem se sama sebe ptala: „Mám na to vůbec ještě sílu?“
A právě v tomto fyzicky a psychicky bolavém a náročném období mi
vstoupila do cesty Martina Končalová. Proběhlo první setkání, moje
první vyšetření a grafy a mě spadla čelist, vylezly mi oči z důlků a nechá-
pala jsem. V hlavě se mi rozběhl kolotoč myšlenek, hlava vařila. Po pár
minutách reje myšlenek a gejzíru emocí jsem věděla, že MFK je přesně
to, co chci a že jdu do toho. Netušila jsem, že právě probíhá největší
salto v mé profesi. Postupem času ubývalo pacientů na klasickou reha-
bilitaci, přibývalo zájemců o MFK. A s tím i další doplňování informací
a nových poznatků z MFK. Po krátkém čase přišlo na řadu školení
v psychosomatice a pro mě další rozšíření obzorů. 

  Pro mě se díky metodě MFK stala práce s klientem radostí, potěšením
a odvažuji se tvrdit, že i oboustranným obohacením.
Metodě MFK jsem propadla. V současné době mám v terapii široké
spektrum pacientů od dětí, přes manažery, pacienty po úrazech,
s menšími či většími následky a vozíčkáře. A právě v současné době
si ověřuji, co přináší metoda MFK člověku od dětství upoutaného na
vozík. Cíleně nepoužívám výraz invalidní, protože řada vozíčkářů jsou
opravdové individuality ne „invalidi“. Snažila jsem se Vám ve stručnosti
sdělit své pocity a zkušenosti s metodou MFK, která mi přinesla a neus-
tále přináší do profesního života klid, pohodu a spoustu nových poznání.
Comments