Komunikace ve fyzioterapii

přidáno: 29. 4. 2011 9:37, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 17. 6. 2013 7:56 uživatelem Fcz admin ]


Bc. Magdalena Marková
Odborná fyzioterapeutka

Fyzioterapeutka, 
odborná školitelka 
v MFK Institute, autorka 
abstraktu Method MFK 
Science in physiotherapy. 
Cesk Slov Neurol N 
2010; 73/106 (3): S343. 
V současnosti studentka 
magisterského studia na 
FTVS UK Praha.
  To, že je komunikace jedním z velmi důležitých prvků rehabilitace, je
nám dnes neustále teoreticky opakováno. Málokdy však ukázáno
v praxi. Během tohoto roku jsem měla možnost navštívit jako praktikant
mnoho rehabilitačních zařízení a musím konstatovat, že co se týká
komunikace mezi pacientem a terapeutem, je situace všude velmi po-
dobná. Pacient očekává, že ho terapeut vyšetří, ošetří a dá mu domácí
úkoly.

  Terapeut chce, aby pacient spolupracoval. Terapeuti si často mezi
sebou povídají, jak ten dotyčný pacient neplní domácí úkoly, dělá si,
co chce, neposlouchá. Všechny chyby má v očích terapeutů pacient.
Málokdy zaslechnete, že by se terapeut ptal: „ A co já? Jak já to dělám,
vybírám pro něj správnou terapii?“ Když mezi pacienta a terapeuta
vstoupí třetí prvek, může sloužit jako odborný pomocník, a komuni-
kaci mezi nimi propojí. V medicíně je MFK system první vlaštovkou
mezi expertními systémy. Fyzioterapeut se může společně s ním stát
samostatnější a důvěryhodnější pro své klienty.Pacient může snadno
spolupracovat.

  V ČR má dokončené univerzitní vzdělání v oboru cca 4300
fyzioterapeutů. Teoreticky co terapeut, to metoda. Čeká nás
naučit se a praktikovat 4300 tedy metod a konceptů?
Ptám se: „Kam vůbec směřuje fyzioterapie? Pro koho je? Pro tvůrce
metod a konceptů, nebo pro terapeuta, pro jakéhokoliv pacienta?
Expertní systém MFK je pro nás pomocníkem v tvorbě individuální
práce, metody, nikoliv náhradníkem, zástupcem či diktátorem nebo
dalším pokračovatelem fyzioterapeutických metod, jak se často lidé
domnívají. Největším odborníkem zůstává v ordinaci terapeut se svým
pacientem.
Comments