Metoda MFK

přidáno: 29. 4. 2011 9:45, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 17. 6. 2013 7:55 uživatelem Fcz admin ]


PaedDr. Martina Končalová Odborná fyzioterapeutka 

Absolventka FTVS UK
Praha - obor tělesná výchova
rehabilitace. Od roku 1990 
provozuje soukromou praxi.
Je autorkou a školitelkou 
Metody MFK. Napsala  odbornou publikaci 
Metoda MFK – Informatika 
ve fyzioterapii.
  Mé zkušenosti z fyzioterapeutické praxe mne velmi brzy po studiích
dovedly k závěru, že prakticky není v silách fyzioterapeuta vždy přesně
pojmenovat a následně úspěšně vyřešit každý bolestivý případ pacienta,
který se za tímto účelem k němu obrací.
Často jsem se, stejně jako mnozí ostatní terapeuti, dostávala do situace,
kdy jsem neznala řešení. Jsem člověk, který má rád změny, nové,
moderní přístupy, které urychlují a zkvalitňují práci. V dnešní době jsou
počítače součástí života a obor fyzioterapie je snad jeden z posledních,
který ke své práci dosud tyto vymoženosti nepoužíval. 

  Vím, že schopnosti a dovednosti špičkových fyzioterapeutů jsou
nepřenositelné. Bolavých lidí je stále více, a terapeutů, co si vědí rady, je
málo. Mým přáním je tento stav napravit. Sestavila jsem do expertního
systému MFK důležitá fakta o pohybovém ústrojí člověka
a jeho zákonitostech. To, co limituje každého fyzioterapeuta, obstará
nyní software. Mám možnost dát vzdělaným odborníkům do ruky
nástroj, se kterým se mohou stát špičkovými fyzioterapeuty.“
Informační System MFK, používaný v metodě MFK, obsahuje
a zpracovává člověkem předem vložená data. Anatomické prvky hybné
soustavy, konkrétní umístění a funkce, vzájemné vztahy a zákonitosti
svalové soustavy, kloubní a nervové soustavy, vnitřních orgánů a kůže
i funkční řetězení hybných stereotypů. Nezapomíná na terapeutické
techniky měkkých tkání, zákonitosti refexní terapie, mobilizačních
a elektroléčebných technik, cvičebních prvků a jejich sestav.

  Použití expertních systémů při vyšetřování, diagnostice a léčbě hyb-
ného systému je při správném použití velkou předností. Zdokonalovat
tuto metodickou oblast fyzioterapie je pro dnešní a příští generaci
nezbytné. S jejím rozvojem nabude fyzioterapie u pacientů
patřičné vážnosti.
Comments