Pohled na svalovou dystrofii

přidáno: 29. 4. 2011 6:18, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 29. 4. 2011 6:23 ]


Šárka Stibůrková
Odborná fyzioterapeutka

Absolventka nástavbového 
studia rehabilitace Na Alšově 
nábřeží v Praze. 20 let pracuje 
v oboru fyzioterapie, 
v současné době má souk-
romou praxi. Je školitelkou 
metody MFK. Již 15 let spolu-
pracuje s Ivou Málkovou ve
společnosti STOB obezitě, 
kde pracuje jako cvičitelka.
  Kauzální terapie u svalových dystrofi není dosud
známa. Jediným řešením je soustavná rehabilitační
péče. Je podle známých postupu zaměřena hlavně
a vlastně pouze na prevenci rozvoje sekundárních
změn deformit a kontraktur, na zpomalení progrese
funkčního defcitu. K zachování zbylé svalové síly
rehabilitace aplikuje cvičení proti malému odporu.
Fyzioterapeuti používají metody na neurofyziolog-
ickém podkladě jako Vojtova metoda, proprioceptivní
neuromuskulární facilitace a podobně. Toto shrnuje
doposud dostupnou a všude běžně praktikovanou
a uznávanou fyzioterapii.

  V oboru fyzioterapie pracuji 16 let. Setkávala jsem
se se svalovou dystrofí a vnímala jsem ji vždy velmi
podobně.
Vždy jsem také řešila důsledně a pečlivě hlavně
viditelné změny. Dnes považuji za zásadní pochopení,
co je porucha struktury svalu, jaká je kvalita tohoto
svalu a co je to funkční porucha u takto postižených.
Teprve po vyšetření celého pohybového systému u
postiženého člověka jsem pochopila, co je to vlastně
ten slabý sval.
V důsledku čeho je takový sval v kontraktuře? Co se
stane, když budu takový sval protahovat? Je opravdu
užitečné posilování a polohování spastických částí?
Může být i sval funkčně oslabený a jak se projevuje?
Odpovědi jsem našla. Efektivní je ošetřovat a věnovat
se i funkčně postiženým svalům. Vytvořit jim optimální
podmínky. Jen tak mohou užitečně fungovat. Čili
jinými slovy, zmapovat to, co v těle žije
a podpořit toto terapií.

  Na počátku práce se svaly, nehodnotím kontraktury a sílu svalů,
hledám individuální normu svalové reakce daného pacienta a možnost
jak ji udržet.
Při jakémkoliv svalovém onemocnění je vždy různá míra poškození co
do kvality do rozložení do množství. Toto zjištění je velmi individuální
a překvapivá je i reakce na terapii.
Pacienti znají svá onemocnění, jsou s ním srozuměni. Nejvíce je však
obtěžují přidružené funkční komplikace, které nazývají různě. „ Ty spa-
stické svaly se zhoršují, ta slabost se zvětšuje, ta tuhost je výraznější.“
apod. V práci s MFK Systémem se otevírá velký prostor pro fyziotera-
peutickou smysluplnou práci.

  Díky MFK mohu sledovat reakci těla na každou terapii. A vlastně na
to, co se v jeho životě může hýbat. Prostě, jak daný pacient reaguje.
Dle mého názoru je důležité naučit znát člověka své tělo, znát své
možnosti. A obrázky v MFK systému mu pomáhají lépe porozumět
svému tělu a duši. Vždyť pouze on sám své tělo nejlépe vnímá, rozumí
mu. Já toto považuji za to nejpotřebnější.

  Dovolím si vám ukázat dva rozdílné pacienty, jak reagují v průběhu
terapie. Snažím se ulehčit jim život s jejich nemocí a mám radost, když
se jim to vede. Záměrně jsem použila tuto formulaci, protože opravdu
ten větší díl úspěchu je na nich. Osvědčuje se mi i spolupráce s rodiči
nebo osobami blízkými. MFK Systém umožňuje i zaškolení rodičů tak,
aby mohli být po terapeutické stránce svým dětem prospěšní doma
kdykoliv. Uvědomuji si, že nemohu v ordinaci poskytnout 100% to, co
člověk potřebuje. Uvědomuji si, že práce s takovým klientem vyžaduje
dennodenní kontakt. A tím může být rodina, blízcí lidé.
Stále je pro mě překvapující, že opravdu nemocných svalů nakonec zas
tolik není. Udržet pacienta na maximu jeho možností není jednoduché,
protože důvodů, proč to nejde, je mnoho. Uvědomila jsem si, že jsem
vlastně takový pozorovatel a průvodce možnostmi, které pacient má.
Svalové onemocnění je sice omezující, ale poznala jsem, že nemusí
člověka zastavit před svou výjimečnou životní aktivitou, kde uplatní
svou hodnotu. Děkuji Matyášovi a Pavlovi, že jsem je poznala
a že se s námi podělili o své nálezy a úspěchy.
Comments