Psychosomatické systémy

přidáno: 29. 4. 2011 5:13, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 29. 4. 2011 6:15 ]


Ing. Tomáš Půlpán 
Psychoterapeut, lektor


Terapeut, lektor a kouč . 
Věnuje se systemickým 
vztahům a práci s traumaty. 
Popsal a uplatňuje celostní 
přístup k člověku nazvaný: 
Shift Integrative Therapeutic 
Systém (SIT Systém). Spolu-
pracuje s MFK Institutem.

  Můžeme mluvit o více se vzájemně prolínajících psy-
chosomatických systémech, které vytvářejí současně
jeden společný systém. Pro úspěšný proces ošetření
je nutné pracovat s vědomím všech traumatických
procesů a oblastí dopadu traumatu v systemickém
pojetí celé traumatické struktury (vnitřní i vnější),
přizpůsobit svůj přístup ke klientovi podle motivace
a typu jeho vládnoucí identity, která ho přivádí, respek-
tovat určitou časovou posloupnost jednotlivých kroků,
respektovat probíhající velmi individuální proces léčení
a integrace, hledat možné řetězení traumatických
událostí, vyhnout se prvkům násilí či lokálního nesysté-
mového přetěžování - postupům, strategiím
a technikám, které by v danou chvíli byly retraumatizu-
jící, a to i přes to, jestliže se jich klient, sám dožaduje.

  Jednotlivé psychosomatické systémy nejsou jen
dílčími částmi či vrstvami celkového systému, ale spíše
jeho komprimací do určité oblasti či procesu.
MFK metoda a MFK systém – jasná práce v systému,
zpracovávající informace poskytnuté převážně tělem
vedoucí k rozvinutí do celého psychosomatického
systému .Poskytuje zpětnou vazbu o dosažených
změnách v psyché a projevených v těle. Hlavní
význam metody vnímám ve velké efektivitě
a především v možnosti zprostředkování zkušenosti
klientovi vědomého kontaktu s vlastními psycho-
somatickými procesy. MFK systém dává možnost
elegantním a nenásilným, systemickým způsobem
uvolňovat zadržené traumatické energie bez
sekundární retraumatizace.
MFK Systém umožňuje řešit celý motivační psy-
chosomatický systém: akutní pomoc – prevence
– pravidelná vnitřní hygiena a psychosomatický
trénink – osobní rozvoj a koučink – psychoterapie -
sebepoznávání – zpětná vazba pro nejrůznější životní
kroky – učení komunikace a řeči těla.

  Cílem pojednání bylo poukázat na rozsah toho,
co vše ovlivňuje výsledek práce s tělem a vést ke
zvědomování toho, jaký je skutečný dosah a místo
používané metody - terapie v rámci celého psycho-
somatického systému, ale současně také, jak velikou
pákou působíme a s jakým dosahem, i při „prosté“
práci s tělem, zpětně na celý psychosomatický
systém klienta, včetně jeho okolí a vztahů v něm!
Zjednodušeně a s mírnou nadsázkou řečeno, kdy ma-
sírováním jen malého svalu na těle klienta, působíme
současně, díky uvedené páce, také na jeho partner-
ství, na jeho děti, celkové fyzické i duševní zdraví,
zaměstnání a kariéru a obecně vztahy s lidmi.
Comments