Reakce organizmu na zvolenou terapii

přidáno: 29. 4. 2011 6:25, autor: Neznámý uživatel


Mgr. Jana Bauerová
Odborná fyzioterapeutka

V roce 1986 zakončila
studium UK FTVS obor
TV - rehabilitace, od roku
2002 provozuje soukromou
ambulantní fyzioterapii.
  Pracuji řadu let jako fyzioterapeut v ambulantním
provozu, kam pacienti přicházejí s poukazem od
lékařů různé odbornosti, s určitou dg a s doporučením
k určité fyzioterapeutické technice, která je často
vázaná na tuto dg. Někteří z těchto pacientů dokonce
přicházejí s dotazem, jestli na našem pracovišti
provádíme určitou terapii. 

  A protože jako správný zvídavý fyzioterapeut jsem
po ukončení fakulty navštívila řadu kurzů-mobilizace,
Kabata, metodu paní Mojžíšové, metodu McKenzie,
RZT, HSS, PT, SM, nejrůznější LTV techniky
a mnohé další. A tak jsem pacientovi většinou schopna
odpovědět: „Ano, tuto terapii na našem pracovišti
děláme.“ A přestože při terapii využívám všech těchto
znalostí, stane se, že u některého pacienta nefunguje
žádná ze známých technik. Zkrátka nejsem schopná se
pohnout dál a pacient se dále nelepší nebo se lepší jen
na velmi krátkou dobu.
V tento moment sama v sobě řeším otázky: „Proč se
stav pacienta nelepší? Udělala jsem všechno, co bylo
v daném stavu pacienta možné - neboť většinu kurzů
končím s pocitem, že nejsem schopna naučenou tech-
niku provádět tak dobře, jako samotný školitel metody.
Zvolila jsem vhodný postup? Je v pozadí nějaká skrytá
dg? Respektoval pacient doporučená opatření, dělá
vše pro to, aby se uzdravil?“

  Přestože ke správnému diagnostickému a terapeutickému cíli jistě
všichni využíváme diagnostické a léčebné znalosti z řady medicínských
oborů, dnes vidím, že teprve ve spojení a přispění informačního sys-
tému, který je mi během krátké chvíle schopen ukázat všechny souvis-
losti a zároveň mi odhalit často vzdálené příčiny bolestí u konkrétního
jedince, jsem schopna dojít ke správné diagnostice.
A pokud tato příčina není odhalena, nevyřeším pacientův chronický
problém, přestože jsem mu schopna nabídnout velké množství
fyzioterapeutických přístupů, metod, technik. Ptám se:„Nenahrazuji
v tomto případě kvalitu kvantitou?“

  Metoda MFK mi odevřela dvířka pro takzvané neřešitelné, chronické
pacienty. A je to právě díky tak nutné počáteční diagnostice, díky
počítačovému programu, který během několika vteřin vygeneruje
pro nás tak potřebné souvislosti (na základě vyšetřeného svalového
testu). Díky tomuto programu jsem schopna ošetřit pacienta v rámci
zatížených svalů komplexně. Kromě nabízené terapie programem,
mohu použít již dříve nabyté znalosti z nejrůznějších kurzů.
Jsem si jista, že tyto techniky používám ve správný okamžik, kdy je
na ně pacient již připraven. Nezvolím-li správnou terapii ve správnou
dobu, nemusím pacienta zlepšit, naopak se může jeho stav zhoršit.
Standardy fyzioterapeutických postupů by pro nás neměly být
závazné, měly by nám být inspirací. Vždy musíme brát v úvahu,
že každý pacient je jedinečný a zvolená terapie úspěšná u jednoho
pacienta, může být u druhého se stejnou diagnózou neúčinná až
kontraproduktivní.
Je nutné si uvědomit, že úspěšná bude terapie, která řeší příčinu
a ne terapie, která urputně a opakovaně řeší následek.
Comments