Role fyzioterapeuta

přidáno: 29. 4. 2011 9:35, autor: Neznámý uživatel


Mgr. Michal Cypris 
Odborný fyzioterapeut

Diplomovaný fyzioterapeut. 
Absolvent FTVS - UK
obor Tělesná a pracovní 
výchova zdravotně 
postižených. Vedle svého 
zaměstnání věnuje
mnoho času chodu své 
vlastní taneční školy, 
odpočinku a sportu.
  Při své práci se fyzioterapeut potkává s velkým
množstvím klientů. Každý z nich si přináší unikátní
zadání skládající se z jedinečné historie vzniku
a průběhu obtíží až po konečné zadání, čeho by
chtěl dosáhnout.

  To vše představuje nelehký úkol, se kterým se
fyzioterapeut musí, nebo také nemusí, vyrovnat.
Nelehký úkol klientovi poskytnout pomoc, radu či péči
sestávající se z mnohých složitě defnovaných úkonů
ke zlepšení jeho subjektivního stavu. Bohužel se svojí
obtíží si klient přináší i svoji představu přístupu k jemu
samotnému.

  Tudíž on sám fyzioterapeutovi přiděluje roli. V této
chvíli velká hra jmenující se rehabilitace může začít.
Je však velikou otázkou, zda o této přidělené roli
fyzioterapeut ví a dokáže přesně tuto roli naplnit.
Či pracuje ve své vlastní roli, čímž se přístup ke klien-
tovi nemusí shodovat s klientovou představou a mo-
hou tudíž mezi nimi vznikat určitá napětí. V případě,
že tyto své role z pozice fyzioterapeuta vnímáme
a umíme s nimi aktivně pracovat, může být naše práce
mnohem snazší, efektivnější a mnohých případech
i pro klienta přínosnější.
Comments