Prevence – důležitá část péče o tělo

přidáno: 29. 4. 2011 6:06, autor: Neznámý uživatel   [ aktualizováno 29. 4. 2011 6:24 ]


Bc. Hana Sladká
Odborná fyzioterapeutka

Vystudovala fyzioterapii na 
3. LF UK, kde získala titul Bc. 
v roce 2009. Vylepšování teo- 
retických základů se věnuje 
i v současné době, pokračuje 
na FTVS UK v magisterském 
studiu. Praktické zkušenosti 
z oboru získává v ambulantní 
praxi. Ve volných chvílích podle chuti sportuje nebo odpočívá.


  Člověk se neustále pohybuje na pomyslné křivce mezi zdravím
a nemocí. Někdy je zdravý více, někdy zase méně.
Co to znamená?

  Zdraví není pouze o správných hodnotách krevního tlaku a výši
cholesterolu v krvi. Zdraví se také vyznačuje tím, že se můžeme na své
tělo spolehnout. Můžeme se o něj opřít, můžeme pracovat či sportovat.
Důležité je, že můžeme. Pak je jen otázka, co chceme a co si přejeme.
Naopak nemoc není pouze o tom, že je člověk natolik nemocný, že si
musí lehnout do postele. Nemoc se také projevuje únavou, někdy až
bolestí. Tyto vjemy však často převádíme do pozadí, protože mu-
síme. Musíme vydělávat peníze, musíme jít do práce a snad si i někdy
řekneme, že dnes musíme jít cvičit. Ale opravdu se nám chce, nebo
jdeme, protože je to „zdravé“?

  V definici oboru fyzioterapie se hovoří o péči o zdraví (v souvislosti
s prevencí) i o nemoci. Avšak podíváme se jako fyzioterapeuti na
člověka také někdy jako na zdravého, nebo stále hledáme jeho nemoc,
to, co je na něm špatně?
Preventivně se dá zasahovat, pokud je člověk ve zdraví, terapeuticky
se dá ošetřovat tam, kde je nemoc. Tyto dvě role bychom neměli
zaměňovat.
Comments